8/12/22

Αναζήτηση:      
NewsLetters - Email:  

  • EuRoCec - WebTutor - Εκδόσεις Βιβλίων Διαδικτυακών Τεχνολογιών (Αγγλικά) eurocec.eu
  • EU & euRoCec project: 'Build your own e-Business' (Αγγλικά) w3opensource.org
eurocec host contract

Καλώς ήλθατε στην εταιρία euRoCec.gr, οι υπηρεσίες της οποίας στην συνέχεια θα καλούνται «ΥΠΗΡΕΣΙΑ».


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.1. Στην συνέχεια ακολουθούν οι όροι του συμφωνητικού (στο εξής «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ») αφορούν εσάς και την εταιρία διαδικτυακών υπηρεσιών euRoCec.eu (στο εξής «ΕΤΑΙΡΙΑ»), η οποία παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης χώρου σε δικούς της διαδικτυακούς εξυπηρετητές (Web Server) τις οποίες υπηρεσίες εσείς αγοράζετε.

1.2. Με βάσει το ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ αυτό,  η ΕΤΑΙΡΙΑ θα σας προσφέρει πρόσβαση στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ που παρέχει μέσα από τον δικτυακό τόπο που εσείς θα της υποδείξετε (domain_name) προσφέροντας την υποδομή για την σωστή λειτουργία του (στο εξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ»). Η χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  προϋποθέτει πως έχετε αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν. Εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και όλες τις προϋποθέσεις,  σας ππαρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

1.3. Όταν κάνετε την εγγραφή σας με τσεκαρισμένο το κουμπί «Αποδοχή Όρων», με την συναίνεσή σας αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και δεσμεύεστε από το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ τόσο για όλους τους όρους χρήσης (στο εξής «ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ »), όσο και για την πολιτική προστασίας των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτό.

1.4. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, προβάλλοντας το στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ της ως τροποποιημένο. Το τροποποιημένο και επαναδημοσιευμένο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ θα τεθεί σε ισχύ αμέσως όταν προβληθεί. Η δημοσίευση και προβολή από την  ΕΤΑΙΡΙΑ του  ΣΥΜΦΩΝΙΤΙΚΟΥ αυτού στο διαδίκτυο έγινε στο τέλος την 20η Ιανουαρίου 2009.

 1.5. Το ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ αυτό δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνον εγγράφως και μόνο από εξουσιοδοτημένο άτομο που δεσμεύει νομικά την ΕΤΑΙΡΙΑ.  Στην περίπτωση τροποποίησης και επαναδημοσίευσης του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, η συνεχιζόμενη χρήση από εσάς της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ θα θεωρηθεί ως αποδοχή του κάθε τροποποιημένου όρου.

1.6. Στο παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει χώρο φιλοξενίας για έναν ή περισσότερους ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ στους Διακομιστές (Web Servers) της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θα αναφέρεται σαν «ΠΕΛΑΤΗΣ». Με την αποδοχή της παραγγελίας και την πιστοποιημένη καταβολή του αντιτίμου της, ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποκτά πλήρη προσπέλαση στην συγκεκριμένη ΥΠΗΡΕΣΙΑ του πακέτου που αγόρασε.

1.7. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί σε κάποια ΥΠΗΡΕΣΙΑ φιλοξενίας, αλλά δεν έχει καταβάλει το αντίτιμο θα αναφέρεται ως «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ».


2.  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

2.1  Οι  ΠΕΛΑΤΕΣ  εγγράφονται για συγκεκριμένα πακέτα φιλοπξενίας έχουν πλήρη πρόσβαση σε αυτά μέσα από την παρεχόμενη ΥΠΗΡΕΣΙΑ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για τα καθορισμένα χρονικά διαστήματα των 3 μηνών των 6 μηνών και του ενός έτους - 12 μηνών. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ υποχρεούνται κατά την εγγραφή τους να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί ο Κ.Φ.Σ. έτσι ώστε να μπορεί η ΕΤΑΙΡΙΑ να εκδίδει για λογαριασμό τους τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη λιανικής για το χρηματικό αντίτιμο που καταβάλουν. Στον λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ καταχωρούνται από αυτόν και με απόλυτη ευθύνη του οι πληροφορίες : (1) Όνοματεπώνυμο ή Επωνυμία ότα πρόκειται για εταιρία (υποχρεωτικό), (2) Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ και Αρ.Ταυτότητας (υποχρεωτικά), όταν πρόκειται για Ιδιώτη ή Ελεύθερο Επαγγελματία, (3) Νομική Μορφή, Φ.Ε.Κ. καθώς και Δραστηριότητα (υποχρεωτικά) όταν πρόκειται για εταιρίε (4) Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη (υποχρεωτικά) για όλους, (5) Τηλέφωνο (υποχρεωτικό) για όλους, (6) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομική Διεύθυνση - Εmail (υποχρεωτικό).

2.2. Οι  ΠΕΛΑΤΕΣ εγγράφονται από έναν Η/Υ και μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ για το καθορισμένο χρονικό διάστημα που εγγράφονται από οποιονδήποτε Η/Υ σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου.

2.3. Σε κάθε ΠΕΛΑΤΗ ενεργοποιείται ο συγκεκριμένος Λογαριασμός του (στο εξής «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ») μετά την καταβολή της πληρωμής στην  ΕΤΑΙΡΙΑ του αντιστοίχου τιμήματος. Για την ενεργοποίηση του Λογαριασμού του, ο ΠΕΛΑΤΗΣ ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτηση εγγραφής του.

2.4. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ μπορούν να πληρώσουν το αντίτιμο της συνδρομής τους, είτε αυτόματα κατά την στιγμή της εγγραφής τους στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ με πιστωτική κάρα μέσω του αυτομάτου συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών (DeltaPAY) της ALFA Bank, είτε με κατάθεση του συγκεκριμένου ποσού σε ένα από τα υπο-καταστήματα της ALFA Bank στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην πρώτη περίπτωση της πληρωμής με πιστωτική κάρτα, ταυτόχρονα με την εμφάνιση του μηνύματος της επιτυχούς πληρωμής στην οθόνη του ΠΕΛΑΤΗ ενεργοποιείται και ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του για άμεση και πλήρη πρόσβαση στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Στην δεύτερη περίπτωση της πληρωμής με τραπεζική κατάθεση ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του ΠΕΛΑΤΗ ενεργοποιείται μετά την αποστολή με fax της απόδειξης κατάθεσης του αντιτίμου στον λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΙΑ.

2.5. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση της μυστικότητας και εχεμύθειας σχετικά με το Ψευδώνυμο (Username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password) που θα του δοθούν από την ΕΤΑΙΡΙΑ και που αποτελούν την Ταυτότητά του για την συγκεκριμένη ΥΠΗΡΕΣΙΑ που αγοράζει και που αφορά τον συγκεκριμένο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. Κανένας ΠΕΛΑΤΗΣ δεν μπορεί να μοιράζεται από κοινού ή να παραχωρεί ή να επιτρέπει τη χρήση του Λογαριασμού του, άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κοινοποιώντας του το Ονόμα Χρήστη (username) καθώς και τον Κωδικού Πρόσβασης (password) για προσπέλαση των Web Server της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και κατ' επέκταση της προσφερόμενης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

2.6. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, αναγνωρίζει ότι η χρήση του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ του από άλλα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στο εξής «ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ», μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στην ΕΤΑΙΡΙΑ και κάθε χρήστης που θα εμπλακεί στην ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ θα αποζημιώσει την  ΕΤΑΙΡΙΑ για κάθε απώλεια ή ζημία που θα υποστεί. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, αναλαμβάνει με το παρόν να ειδοποιήσει αμελλητί την ΕΤΑΙΡΙΑ για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού του, του Κωδικού του Ονόματος (username) ή του Κωδικού του Πρόσβασής (password) ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης χρήσης, πνευματικών δικαιωμάτων και ασφάλειας.

2.7. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, συμφωνεί με το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ πως η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκύψει για αυτόν από την προσπέλαση και χρήση είτε πλήρως είτε μερικώς της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ που παρέχει η ΕΤΑΙΡΙΑ σε αυτόν.

2.8. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, να αναβαθμίζει και να τροποποιεί τμήματα της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ή οποιεσδήποτε από τις σχετικές λειτουργίες της εφ' όσον της το ζητήσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ και αποδεχτεί να της καταβάλει το ανάλογο κόστος. Η ΕΤΑΙΡΙΑ, επιπλέον, επιφυλάσσει το δικαίωμά της να εισάγει νέα στοιχεία και νέες λειτουργίες για τις νέες εκδόσεις της Υπηρεσίας χωρίς να είναι υποχρεομένη να εκχωρήσει τις νέες αυτές λειτουργίες στην ήδη αγορασμένη από το ΠΕΛΑΤΗ προγενέστερη έκδοση. Όλα τα νέα στοιχεία, οι νέες λειτουργίες, εφαρμογές, τροποποιήσεις, βελτιώσεις και μεταβολές θα διέπονται από το παρόν συμφωνητικό, εκτός εάν κάτι ρητώς εξαιρεθεί από την  ΕΤΑΙΡΙΑ.

2.9. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, με το παρόν συμφωνεί ότι, σε καμία περίσταση, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα είναι υπόλογη απέναντι του ή σε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε αδυναμία να χρησιμοποιηθεί η Υπηρεσία (λόγω διακοπής, αλλαγών, τερματισμού της Υπηρεσίας ή εξαιτίας άλλου λόγου), για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις όσον αφορά τα περιεχόμενα που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δημοσιοποιεί μέσω αυτής ως περιεχόμενα του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του, οτιδήποτε ανακοινώνεται ή μεταδίδεται ή παραδίδεται, συνολικώς ή εν μέρει, ή οποιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, παρεπόμενη ή άλλη) που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας.

2.10. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, συμφωνεί επίσης ότι κάθε απαίτηση σε βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ  για τον πρόωρο τερματισμό της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και την πιθανή απώλεια, θα περιοριστεί στο μερίδιο του αντιτίμου της συνδρομής που έχει καταβάλλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ και το οποίο αντιστοιχεί - υπολογισμένο αναλογικά - στο μέρος εκείνο της χρονικής περιόδου της φιλοξενίας που δεν έχει χρησιμοποιηθεί.


3.  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

3.1 Με βάσει το ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ αυτό, κάθε ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί να καταβάλει στην ΕΤΑΙΡΙΑ ένα αντίτιμο για τη ενοικίαση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ φιλοξενίας που επιλέγει. Το αντίτιμο θα καταβάλλεται εκ των προτέρων στην ΕΤΑΙΡΙΑ  με ηλεκτρονικό μέσο, πιστωτική κάρτα ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή άλλη μέθοδο που γίνεται αποδεκτή από την  ΕΤΑΙΡΙΑ, σε euro ή το ισόποσό τους σε άλλο νόμισμα που γίνεται αποδεκτό από τη ΕΤΑΙΡΙΑ. Οι καταβαλλόμενες πληρωμές δεν μπορούν να επιστραφούν, εκτός από αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 2.10.

3.2 Τα αντίτιμα του κόστους των πακέτων φιλοξενίας τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ των οποίων αγοράζει ο ΠΕΛΑΤΗΣ και τα οποία βρίσκονται δημοσιευμένα στη επίσημη ιστοσελίδα www.eurocec.eu δεν περιλαμβάνουν φόρους, δασμούς ή άλλες χρεώσεις ή προσαυξήσεις κρατικές, τραπεζικές, ανταλλακτικές ή διεκπεραίωσης.

3.3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το τιμολόγιό της, τις εκπτώσεις και τους όρους εξόφλησης , κατά την κρίση της.

3.4 Η ΕΤΑΙΡΙΑ  δεν θα φέρει ευθύνη για την προμήθεια οποιασδήποτε Υπηρεσίας που έχει εξοφληθεί με μη εξουσιοδοτημένη χρήση πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού. Όποιος Υποψήφιος κάνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού, θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει την  ΕΤΑΙΡΙΑ , τους υπαλλήλους, τους πράκτορες και τους αντιπροσώπους της, από οποιεσδήποτε ζημίες, απαιτήσεις και ευθύνες (συμπεριλαμβανομένων και των νομικών εξόδων, με πλήρη αποζημίωση) που τυχόν προκύψουν από τέτοια μη εξουσιοδοτημένη χρήση.


4. ΛΗΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4.1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να τερματίσει την ενοικίαση οποιουδήποτε ΠΕΛΑΤΗ καθώς και τον λογαριασμό του, χωρίς αποζημίωση, εάν λάβει χώρα οποιοδήποτε από τα ακόλουθα περιστατικά: (1) Παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος του παρόντος Συμφωνητικού από τον ΠΕΛΑΤΗ, (2) Η ΕΤΑΙΡΙΑ διαπιστώσει ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ κατά το άνοιγμα του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ του έδωσε ψευδή ή πλασματικά στοιχεία, σχετικά με το Όνομα και το Επώνυμό του ή την Διεύθυνση του κ..ο.έ. (3) Ο ΠΕΛΑΤΗ παραβιάζει ή με άλλον τρόπο να υποκιεί ή ενθαρρύνει την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΅ (4) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιχειρεί απόπειρες αντιγραφής και αναπαραγωγής καταλόγων, βάσεων δεδομένων και προγραμματών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ

5. ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

5.1 Κάθε εγγεγραμμένος ΠΕΛΑΤΗΣ με το παρόν εγγυάται και συμφωνεί:

5.2 Να μην παραβιάζει οποιαδήποτε κείμενη νομοθεσία, καταστατικό, διάταξη ή κανονισμό

5.3 Να μην παραθέτει πληροφορίες συκοφαντικές, δυσφημιστικές ή που περιέχουν παρενοχλήσεις στις Διαδικτυακές Κοινότητες (Web Forums) για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ που χρησιμοποιεί και την ΕΤΑΙΡΙΑ.

5.4. Να μην παραθέτει πληροφορίες άσεμνες ή που περιέχουν ή παραπέμπουν σε υλικό πορνογραφικό με χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του που διαχειρίζεται με αυτήν.

5.5. Να μην προωθεί περιεχόμενο διακρίσεων και βίας με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, τη σωματική ανικανότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία με χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του που διαχειρίζεται με αυτήν.
5.6. Να μην εμπεριέχει και δημοσιοποιεί μέσα από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ που φιλοξενεί η ΕΤΑΙΡΙΑ οποιοδήποτε υλικό που συνιστά μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή παρενόχληση (μεταξύ άλλων, spamming), ή που παραβιάζει τον ιδιωτικό χώρο άλλου ή που ενθαρρύνει συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα, και που επισύρει αστικές ευθύνες ή παραβιάζει άλλως τις κείμενες διατάξεις.

5.7. Να μην εμπεριέχει μέσα στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ του επιζήμια μέσα και κώδικες που έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή, την εμπλοκή, τη παρεμπόδιση ή την απαλλοτρίωση οποιουδήποτε συστήματος λογισμικού ή υλικού, δεδομένων ή προσωπικών πληροφοριών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

5.8. Ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον ίδιο τον ΠΕΛΑΤΗ ή σε τρίτους για οποιοδήποτε υλικό προβάλλεται από αυτόν ή τρίτους, συμπεριλαμβανομένου και κάθε απατηλού, αναληθούς, παραπλανητικού, ανακριβούς, δυσφημιστικού, προσβλητικού ή παράνομου υλικού, και ότι τον κίνδυνο ζημίας από τέτοιο υλικό φέρει εξ ολοκλήρου ο ΠΕΛΑΤΗΣ.


6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ καθώς και εκείνα τα προϊόντα της που πωλούνται ξεχωριστά (στο εξής «ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ»), όπως ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ SERVER, EXTRA HARD DISK, EXTRA BANDWIDTH, κ.ά. με βάση τις στερεότυπες διευκρινίσεις «ως έχει» και «όπως διατίθεται», και η ΕΤΑΙΡΙΑ, με το παρόν, ρητώς αποκλείει οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή – μεταξύ άλλων, κάθε εγγύηση για την κατάσταση, την ποιότητα, τη διάρκεια, την απόδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την εμπορευσιμότητα ή την ακαταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Όλες αυτές οι εγγυήσεις, οι όροι, οι αναλήψεις ευθύνης αποκλείονται με το παρόν.

6.2. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, για καθυστέρηση ή αστοχία ή διακοπή της Υπηρεσίας που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από φυσικά φαινόμενα, δυνάμεις ή αίτια πέρα από κάθε λογικό έλεγχο – μεταξύ άλλων, από αστοχίες του Διαδικτύου, του υπολογιστή, τις τηλεπικοινωνίες ή οποιεσδήποτε άλλες αστοχίες του εξοπλισμού, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, απεργίες, εργασιακές συγκρούσεις, ταραχές, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, ελλείψεις σε εργασιακό δυναμικό ή υλικά, πυρκαγιές, πλημμύρες, θύελλες, εκρήξεις, θεομηνίες, πολέμους, κυβερνητικά μέτρα, αποφάσεις ημεδαπών ή αλλοδαπών δικαστηρίων ή περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης της παροχής τρίτων.

6.3. Η Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ειδικές, άμεσες, έμμεσες, ποινικού χαρακτήρα, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημίες ή οποιεσδήποτε άλλες ζημίες (μεταξύ άλλων, ζημίες από διαφυγή κερδών ή χρηματικές απώλειες, διακοπή της επιχειρηματικής λειτουργίας, απώλεια πληροφοριών), είτε αφορούν ενοχικές υποχρεώσεις, είτε λόγω αμέλειας, είτε συνιστούν αδικοπραξίες, είτε οποιεσδήποτε άλλες ζημίες ως αποτέλεσμα των κάτωθι: (α) χρήση ή αδυναμία χρήσης της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και των ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ της (β) οποιαδήποτε ατέλεια στα αγαθά, τα δείγματα, τα στοιχεία, τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που αγοράζονται από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ του ΠΕΛΑΤΗ (γ) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους σε στοιχεία ή πληροφορίες του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του ΠΕΛΑΤΗ (δ) δηλώσεις ή συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη για τα περιεχόμενα και την λειτουργικότητα του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του ΠΕΛΑΤΗ (ε) καθώς και οποιδήποτε άλλο θέμα που τυχόν προκύψει ως προς την ΥΠΗΡΕΣΙΑ και τα ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ της, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας.

6.4. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του ΠΕΛΑΤΗ, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του ΠΕΛΑΤΗ παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ΕΤΑΙΡΙΑ αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

6.5. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του ΠΕΛΑΤΗ  θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ του ΠΕΛΑΤΗ  ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ (site) με τον οποίο έρχεται σε επικοινωνία μέσω Διακομιστών (servers), δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

6.6. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους που αποτελούν τα περιεχόμενα του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του ΠΕΛΑΤΗ.

6.7  Πέρα από τα όσα προβλέπουν οι ανωτέρω ρήτρες, η συνολική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΙΑΣ όσον αφορά κάθε ΠΕΛΑΤΗ για όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και των ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ της θα περιορίζεται σε δέκα ευρώ (10 €). Η ρήτρα αυτή δεν απαλλάσσει τον ΠΕΛΑΤΗ από το βάρος να αποδείξει τις πραγματικές ζημίες. Όλες οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τη χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και των ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ της θα πρέπει να προβάλλονται μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία που συνέτρεξαν τα πραγματικά περιστατικά της αγωγής.


7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

7.1 Η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι ο μοναδικός δικαιούχος ή νόμιμος κάτοχος άδειας όλων των δικαιωμάτων που αφορούν την ΥΠΗΡΕΣΙΑ και των ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ της. Όλα τα δικαιώματα στον τίτλο, την κυριότητα και την πνευματική ιδιοκτησία που αφορούν την ΥΠΗΡΕΣΙΑ και τα ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ της προστατεύονται βάσει παγκόσμιων πνευματικών δικαιωμάτων και της Ελληνικής κείμενης νομοθεσίας και θα εξακολουθήσουν να ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή σε θυγατρική αυτής. Όλα τα δικαιώματα που δεν μνημονεύονται άλλως ρητώς στο πλαίσιο του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ή από την ΕΤΑΙΡΙΑ, με το παρόν, είναι επιφυλασσόμενα από τη ΕΤΑΙΡΙΑ.

7.2 Τα «eurocec.eu», «eurocec.gr», «istorama.gr» και «w3opensource.com», και τα λογότυπα τους είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ανήκουν στη δικαιοδοσία περισσότερων δικαστηρίων και προστατεύονται βάσει των κείμενων διατάξεων περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος και άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, τροποποίηση, χρήση ή δημοσίευση αυτών των σημάτων.


8 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ  (SITES)

8.1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", (hyperlinks) ή διαφημιστικών (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

8.2. Η ΕΤΑΙΡΙΑ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ (websites) και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

9.1 Το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ και οι ΟPOI  ΧΡΗΣΗΣ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ αποτελούν το σύνολο του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ που συνάπτεται μεταξύ κάθε ΠΕΛΑΤΗ και της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και διέπει τη χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και των ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ της. Με το παρόν αίρεται η ισχύς οποιωνδήποτε προγενέστερων γραπτών ή προφορικών συμφωνητικών με το ίδιο περιεχόμενο.

9.2 Το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ διέπεται και συμπληρώνεται από το Eλληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία. Τα μέρη του παρόντος Συμφωνητικού αναγνωρίζουν, με το παρόν, την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

9.3 Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ κριθεί άκυρη ή ανίσχυρη, η ελαττωματικότητά της δεν θα επηρεάζει τη νομική ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων.
9.4 Οι τίτλοι των κεφαλαίων επιλέχθηκαν για πρακτικούς λόγους μόνον, και σε καμία περίπτωση δεν καθορίζουν ούτε περιορίζουν ούτε αναλύουν ούτε περιγράφουν το πεδίο ή την έκταση εφαρμογής κάθε τμήματος του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ.

9.5 Εάν η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν προβεί στις νόμιμες ενέργειες κατά οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ από τον ΠΕΛΑΤΗ, κάτι τέτοιο δεν θα συνιστά παραίτηση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ από το δικαίωμα να προβεί στις νόμιμες ενέργειες όσον αφορά επόμενες ή παρόμοιες παραβάσεις.

9.6 Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να κατανείμει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά της βάσει του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.