8/12/22

Αναζήτηση:      
NewsLetters - Email:  

  • EuRoCec - WebTutor - Εκδόσεις Βιβλίων Διαδικτυακών Τεχνολογιών (Αγγλικά) eurocec.eu
  • EU & euRoCec project: 'Build your own e-Business' (Αγγλικά) w3opensource.org
eurocec news and google maps

17/12/2013: ΕmailMarketingNow - Δημιουργία της καινοτομικής εφαρμογής Διαδικτυακού Marketing
20/07/2012: Δημιουργία του DealsOnline, Β2C Κόμβου Διαπραγμάτευσης Τιμών Προσφορών Προμηθευτών www.dealsonline.gr
20/06/2011: EuRoCec - Groupon Συνεργασία Πανελλαδικής Καμπάνιας του Datamatrix
23/03/2011: Datamatrix - Ολοκλήρωση της Πλατφόρμας Ανάπτυξης & Διαχείρισης Websites - Βάσεων Δεδομένων
18/05/2009: H EuRoCeC επίσημος Καταχωρητής Ονομάτων [.gr] EETT
23/03/2009: Δημοσιοποίηση Λειτουργίας του b2c-b2b κόμβου μας www.eurocec.eu
23/12/2008: Ολοκλήρωση και Δημοσιοποίηση στο Web του portal w3opensource.org
08/08/2008: Επιχoρήγηση Ε.Ε. και Υπουργείου Ανάπτυξης
07/11/2007: Η Φιλοσοφία και η Στρατηγική Ανάπτυξης
07/05/2007: Σύσταση Καταστατικού - Ίδρυση euRoCec