8/12/22

Αναζήτηση:      
NewsLetters - Email:  

  • EuRoCec - WebTutor - Εκδόσεις Βιβλίων Διαδικτυακών Τεχνολογιών (Αγγλικά) eurocec.eu
  • EU & euRoCec project: 'Build your own e-Business' (Αγγλικά) w3opensource.org
eurocec elearing

                                                            

H Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) που αναπτύσουμε βασίζεται τόσο στην χρήση του διαδικτύου (distance learning) , όσο και στην χρήση ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης όπως CD-DVD ή onLine παρουσιαάσεις μέσα από εξειδικευμένους Web Servers.

Τα μοντέλα που έχουμε αναπτύξει και προσφέρουμε βασίζονται είτε σε εξειδικευμένο θεματικό περιεχόμενο το οποίο προσπελάζεται από συνδρομητές-μέλη έναντι μηνιαίας συνδρομής, είτε σε επιλογή και κατέβασμα (download) ηλεκτρονικής αγοράς ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) έπειτα από ελεύθερη πρόσβαση σε ορισμένα κεφάλαια αυτών ή ηλεκτρονικής αγοράς θεματικού περιεχομένου (Videos) ή ηλεκτρονικής αγοράς OnLine εξετάσεων μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (Multiple Choice Tests).

Περισσότερο αναλυτικά μπορείτε να πληροφορηθείτε για κάθε επί μέρους μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης που προσφέρουμε επιλέγοντας από τους συνδέσμους που ακολουθούν: